Hvem skal skrive under

23-12-2016

 

 

Fra Søren L har jeg fået spørgsmålet, om det kan være rigtigt at hans eks-hustru også skal underskrive salget af deres tidligere fælles bolig. Det er kun ham, der står på skødet og hun er flyttet for flere måneder siden. Jeg vil i det efterfølgende forklare lidt om reglerne generelt.

Ifølge Retsvirkningslovens § 18 må en ejer af en bolig kun afhænde denne med en ægtefælles samtykke, hvis ejendommen tjener til familiens bolig og er ægteparrets fælleseje. Er ejendommen derimod særeje, kræves der ikke samtykke til salget fra ægtefællen. Hvis begge parter står som tinglyste ejere, skal de naturligvis begge skrive under ved salg af ejendommen.

 

Begrebet ”tjener til bolig” indebærer også, at der kræves samtykke, hvis den ikke-ejende ægtefælle og evt. tillige børnene er fraflyttet, men der endnu ikke er sket bodeling. Omvendt vil en ejendom, der er erhvervet med henblik på beboelse af familien, men hvor man endnu ikke er flyttet ind, ikke være omfattet af kravet til samtykke.

 

Reglerne gælder også, hvis der er tale om et sommerhus, som bruges regelmæssigt og i et vist omfang af familien, eller hvis ejendommen anvendes i forbindelse med en af ægtefællernes erhvervsvirksomhed.

 

Reglerne om samtykke gælder også pantsætning af de nævnte ejendomskategorier.

 

Samtykket behøver ikke nødvendigvis blive givet som underskrift på skødet eller købsaftalen, da der ikke er særlige formkrav til samtykket.

 

En ægtefælle, der ikke er medejer, der ønsker at sikre sig imod at den anden ægtefælle afhænder ejendommen uden samtykke, kan gardere sig herimod ved at lade sin vielsesattest tinglyse på ejendommen – en ikke meget brugt sikringsmetode, som kan være ganske virksom, hvis man fraflytter før salget har fundet sted. På den måde bliver ejendomsmæglere og købere klar over, at der er tale om også en ægtefælle, der skal give sit samtykke til salget. En sådan tinglysning kræver ikke samtykke fra den ejende ægtefælle.

 

Hvis et salg er sket uden det krævede samtykke, kan ægtefællen i visse tilfælde kræve handlen omstødt.