Energimærkernes gyldighed

11-12-2016

Energimærkereglerne deler sig på etageejendomme og villaer og rækkehuse.

Villaer og rækkehuse vedrører alle helårsboliger hvor der ikke er nogen del af boligen med vandret skel mellem denne bolig og andre boliger. Det er ikke afgørende om der er tale om ejerbolig, ejerlejlighed eller andelsbolig.

Når der er tale om ejendomme, som er yngre end 25 år, kan man "nøjes" med at lade udarbejde et såkaldt automatmærke, eller Energimærkning uden bygningsgennemgang. Et sådant mærke koster kun godt 1.000 kr. og gælder i 10 år. 

Hvis boligen er en del af en større bebyggelse, f.eks. en andelsboligforening, er det ikke mere et krav at andelsboligforeningen lader udarbejde et energimærke. I stedet skal andelshaveren eller ejeren selv lade et sådant udarbejde, når boligen skal sælges. Nogle andelsboligforeninger og ejerforeninger vælger dog at lade et fælles energimærke udarbejde, og opkræver så typisk et mindre beløb hos andelshaveren eller boligejeren således at foreningens udlæg hen ad vejen bliver dækket ind. Dette betyder en ganske betydelig besparelse for den enkelte.

Når der er tale om ejendomme med helt eller delvist vandret skel, dvs. både rækkehuse med flere boliger oven på hinanden og deciderede etageejendomme, påhviler det ejeren, ejerforeningen eller andelsboligforeningen at lade energimærket udarbejde.

Hvis ejendommen er mere end 1.000 m² stor, skal energimærket altid foreligge i gyldig tilstand, men er ejendommen mindre, skal energimærket principielt først udarbejdes, når der skal sælges eller udlejes en enhed i ejendommen.

Energimærker udarbejdet før 1.9.2006 er altid forældet. Energimærker udarbejdet efter 1.9.2006 og inden 1.2.2011 er gyldige i 7 år - også selv om der på mærket ifølge sit indhold kun gælder 5 år.

Energimærker udarbejdet efter 1.2.2011 er som hovedregel gyldige i 10 år. Hvis energikonsulenten har anvist besparelser på mere end 5% af energiforbruget, gælder det dog kun i 7 år.