Tilslutningspligt TV

07-12-2016

Den 31. maj 2016 vedtog Folketinget at ændre loven om radio- og fjernsynsvirksomhed så det nu bliver muligt som ejerlejlighedsejer eller andelshaver fra 1.7.2016 at framelde sig foreningens fælles tv-aftaler med udbyder efter ønske.

Der indføres en forpligtelse for foreningerne til at sikre, at man får mulighed for at blive fritaget for deltagelse i en TV-pakke. For foreningerne betyder det, at hvis en ejerlejlighedsejer ønsker at blive fritaget ordningen, er det foreningens opgave at framelde den pågældende ejer, hvis der findes en aftale med You See eller lignende.

De foreninger, der har et sløjfeanlæg. er også omfattet af lovændringen. I forbindelse med sløjfeanlæg træder loven dog først i kraft den 1. januar 2018.

Hvis der før den 1.7.2016 med en leverandør er indgået en aftale, der forhindrer foreningen i at fritage fra den fælles forsyning, får fritagelsen først virkning efter den pågældende tv-aftales udløb eller efter udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel.