Energimærke og gyldighed

Anders spørger:

Hvad er op og ned med energimærkets gyldighed - synes jeg hører forskellige gyldigheder, når jeg spørger.

Bente N: Se min redegørelse om energimærker.

Er der ikke kommet forbud mod binding til TV

Ane A. spørger: er det ikke blevet forbudt at vores ejerforening forlanger at vi betaler for TV. Jeg har hørt, at det ikke længere er tilladt at kræve dette.

Bente N: Du har både ret og uret.
Der er kommet nye regler - se videre

Privatpersoners salg af ejerbolig - og samtykke hertil

Fra Søren L har jeg fået spørgsmålet, om det kan være rigtigt at hans eks-hustru også skal underskrive salget af deres tidligere fælles bolig. Det er kun ham, der står på skødet og hun er flyttet for flere måneder siden. Jeg vil her forklare lidt om reglerne generelt. Se her